Územní vymezení KGKŠ

 

Popis vymezeného území geoparku

1. Stručný popis přírodních a kulturních hodnot území včetně fyzicko-geografické mapy území v odpovídajícím měřítku (1:100 000 – 1:200 000)

Výčet přírodovědně cenných lokalit formou uvedení seznamu maloplošných chráněných území, která se nacházejí na území budoucího NG Královská Šumava dokumentuje jak pestrost dochovaných přírodních podmínek – příkladů zonálních společenstev lesní vegetace i azonálních společenstev, tak i relativně velký počet příkladů dochovaných zbytků přírodních a přírodě blízkých lokalit často vázaných právě na zajímavé či unikátní podloží nebo příklady jeho geomorfologického vývoje.

Níže uvádíme přehled hlavních přírodních a kulturních hodnot území:

a) Přírodovědně cenné lokality

 • Národní přírodní rezervace Bílá strž (1972 – 79,02 ha)
 • Přírodní památka Královský hvozd (2 021 ha)
 • Přírodní rezervace Brčálnické mokřady (49 ha)
 • Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (1911 – 174,86 ha)
 • Přírodní rezervace Amálino údolí (1994 – 80,93 ha)
 • Přírodní rezervace Datelovská strž (2003 – 5,78 ha)
 • Přírodní rezervace Hamižná (1995 – 14,89 ha)
 • Přírodní rezervace Chřepice (1994 – 16,89 ha)
 • Přírodní rezervace Kepelské mokřady (1995 – 67,93 ha)
 • Přírodní rezervace Lakmal (2003 – 41,08 ha)
 • Přírodní rezervace Losenice (1998 – 2,70 ha)
 • Přírodní rezervace Losenice II (2008 – 13,27 ha)
 • Přírodní rezervace Městišťské rokle (1994 – 168,91 ha)
 • Přírodní rezervace Nebe (1995 – 13,89 ha)
 • Přírodní rezervace Prameniště (1994 – 335,27 ha)
 • Přírodní rezervace Svobodova niva (1996 – 8,61 ha)
 • Přírodní rezervace Zelenský luh (2003 – 16,65 ha)
 • Přírodní rezervace Zhůřská pláň (2000 – 131,94 ha)
 • Přírodní rezervace Zhůřský lom (1999 – 0,75 ha)

b) Kulturně cenné lokality

Naše osvětová činnost bude často spojovat jednotlivá výše uvedená témata i v rámci využití kulturních památek v rámci průvodcovské a informativní činnosti. Řada památek bude tak nově začleněna do dalších forem prezentací v rámci geoparku a jednotlivých obcí. Vybírat můžeme z tohoto základního seznamu:

Kašperské Hory

1. Hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách, založený 1356 Karlem IV. Hrad sloužil k ochraně zemské hranice a zlatonosného území. V roce 1616 odkoupilo hrad od Rudolfa II. město Kašperské hory. Hrad je významnou dominantou krajiny a má rozhodující význam pro cestovní ruch. Navštíví ho ročně cca 45 000 návštěvníků. Pro náš NG je určitým symbolem, který spojuje několik aspektů jeho přípravy a následného využívání veřejností.

2. Pustý hrádek – zřícenina předsunutého opevnění hradu Kašperku

3. Pozůstatky po těžbě zlata – bývalé štoly a šachty a také jámy, hluboké příkopy a náspy vzniklé povrchovou těžbou. K těmto technickým památkám vede naučná stezka Cestou zlatokopů.

4. Středověké jádro města je památkovou zónou od roku 1992, tvoří Náměstí s historickými domy např. renesanční Radnice, barokní patrový dům čp. 11, barokní fara čp. 14 a další

5. Kostel svaté Markéty, dominanta Náměstí pochází z z poloviny 14 st., je vystavěný v gotickém slohu a u jeho východní stěny je umístěn Kohoutí kříž z Nicova

6. Socha sv. Jana Nepomuckého - ve východní části Náměstí z roku 1861

7. Zachovalá architektura v částech Opolenec a Červená

8. Památník s bustou K. Klostermanna z roku 1973 je umístěn v JZ části náměstí.

9. Muzeum Šumavy – zřizovatelem je Plzeňský kraj. Muzeum má stálou a sezónní expozici.

10. Muzeum pivovarnictví, motocyklů a Expozice českých hraček - v soukromých rukách

11. Kaplička U Harantů – Besední ulice (u školy)

12. Kamenný Pranýř – u cesty na Šibeniční vrch, z roku 1630

13. Boží muka – Smetanova ul., na zahradě domu čp.337

14. Sýpka – ul. Smetanova, 17. století

15. Poutní Kostel Panny Marie Sněžné z poloviny 19. St. Se nachází v jižní části města, novorománský sloh

16. Hřbitovní kostel svatého Mikuláše (z poč. 14. století, gotický sloh) a v jeho blízkosti Kaple sv. Anny (barokní, 18 st.)

17. V okolí se nachází řada kapliček např.: Kaple Panny Marie Klatovské , Nová kaplička nad Rejštejnem, Kaple na okraji Opolence, Kaplička Grantl u hřbitova, Kaplička Pohraniční stráže, Kaple Velký Kozí Hřbet, Kaple Malý Kozí Hřbet.

18. Seismická stanice Geofyzikální ústavu Akademie věd ČR – založena v roce 1960

Čachrov

19. Kostel sv. Václava

20. Tvrz

21. Venkovský dům čp. 30 (kupecký) se špejchárkem

Železná Ruda

22. Kaple svatého Antonína a svaté Barbory

23. Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě přes Řeznou

24. Usedlost čp. 54

25. Pomník na hrobu obětí pochodu smrti a pomník na hrobu tří rudoarmějců

26. Zámeček Železná Ruda

27. Pomník vojenské vzpoury

28. Kostel Panny Marie Pomocné

Prášily

29. Kostel sv. Prokopa Opata

30. Sklárny v šumavské Hůrce

Hartmanice

31. Kostel sv. Kateřiny – pův. gotický kostel z 15. stol., v 18. stol. přestavěn částečně barokně.

32. Horská synagoga – budova vystavěná na náklady hartmanicko-kundratické židovské obce roku 1881. V průběhu druhé světové války přestavěna na truhlářskou dílnu, podobnému účelu sloužila synagoga i v poválečných letech, později také jako objekt státních lesů a armádní sklad pneumatik. V 80. letech budova předána MNV k demolici, ke které ale nedošlo, objekt celá 90. léta chátral, byl navrácen Plzeňské židovské obci, která jej však pro nedostatek peněz musela prodat soukromníkovi. Po roce 2002 bylo postupně započato s náročnou rekonstrukcí, která byla dokončena v roce 2006. Dnes sídlo Památníku Hartmanice.

33. Šumavské stavení č. 37 – 19. stol., inspirováno volarským domem

34. Kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě – barokní poutní kostel z roku 1706, zasvěcen jako jediný na světě „Sv.“ Vintířovi na místě původní kaple. V období existence VVP Dobrá Voda využíván jako skladiště, kompletně zrekonstruován v roce 1995 k 950. výročí úmrtí Sv. Vintíře. Kostel byl do roku 2001 vybaven unikátními skleněnými plastikami – největším skleněným oltářem na světě, vážícím 4 tuny, a 14 dílnou skleněnou křížovou cestou. Prohlídky kostela zajišťuje Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě.

35. Zámeček Dolejší Krušec – patrový barokní zámeček z 18. stol.

36. Zámeček Hořejší Krušec – empírový zámeček vystavěný kolem roku 1800

37. Zámek Dolejší Těšov – raně barokní zámek ze 17. stol.

38. Zámek Kundratice – empírový zámek z 2. pol. 18. stol. na místě původní tvrze

39. Umrlčí prkna Kochánov – nad osadou 2 umrlčí prkna, jedna z posledních dodnes zachovalých. Pokud nebožtík zemřel v zimě, kdy nebylo možné vykopat hrob, byl uložen venku na zdobené prkno. Na jaře byl pak pohřben a prkno vystaveno na místě, kam zesnulý rád chodíval.

40. Mochov – zachovalé objekty lidové šumavské architektury

Srní

41. Kostel Nejsvětější Trojice

42. Památkově chráněné domy čp. 8, 9 a 24

43. Vodní mlýn

44. Vodní elektrárna Čeňkova Pila

45. Vodní elektrárna Vydra 46. Přírodní památka Povydří

47. Památné stromy: Dub u Vomáčků, Javor klen u Nového Sedla I., Javor klen u Nového Sedla II., Kleny na Novém Sedle, Lípy na Srní

Rejštejn

48. Kostel svatého Bartoloměje – pozdně gotický kostel z 16. století, v 18. století barokně přestavěný. V kostele se nachází vzácný zvon ze 14. století.

49. Kámen s miskovitými prohlubněmi – na náměstí je vystaven hranolový kámen s prohlubněmi, který pochází ze středověké úpravny zlatonosného křemene.

50. Památník 11 židovských obětí pochodu smrti z Helmbrechts do Volar

51. Kamenná kašna z roku 1890

52. Socha sv. Jana Nepomuckého

 

 

Mapa našeho geoparku

geopark

zdroj: Česká geologická služba