Péče o přírodu a krajinu

Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství, které administruje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a zajišťuje tak chod programů.