Ochrana volně žijících ptáků

V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropského společenství, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zakazuje jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných, úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány. Dále zákon zakazuje prodej, přepravu za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků.