khNaše ČSOP spolupracuje se dvěma šumavskými městy na přípravě a implementaci strategických dokumentů v rámci regionu velkoplošných chráněných území NP a CHKO Šumava a sousedství NP Bavorský les a Přírodního parku Bavorský les), popř. na jejich dalším rozpracování do konkrétních opatření. V roce 2017 jsme koordinovali přípravu a zpracování 2 projektů pro Kašperské Hory (Marketingový plán a Studii proveditelnosti pro využití Bílé růže s Sokolovny) a 2 projektů pro Železnou Rudu (Marketingovou strategii a Strategii spolupráce Bavorské Rudy a Železné Rudy). Obě města se intenzivně zabývají zlepšením podmínek života místních lidí a zlepšením služeb v oblasti cestovního ruchu v intencích udržitelného života uprostřed šumavské přírody. Vedle dalších podkladů se i díky těmto dokumentům daří postupně zkvalitňovat řízení těchto měst s ohledem na citlivé prostředí, v jakém se nachází. Po konečném projednání uvedeme na našich stánkách prezentace uvedených dokumentů podobně jako na webových stránkách obou měst.