Odborné články a citace

Obtížný návrat vlků do České republiky

Dana Bartošová, Miroslav Kutal - Ochrana přírody 03/2014

Vlk, stejně jako další velké šelmy (rys, medvěd), byl v minulých staletích v Čechách a na Moravě krutě pronásledován a nakonec úplně vyhuben. Nejdéle se udržel v horách severovýchodní
Moravy. Poslední původní „beskydský“ vlk byl podle historických údajů uloven v roce 1914 nedaleko obce Hrčava, kde má pomníček. Díky přísnější ochraně velkých šelem v Evropě v posledních desetiletích se po rysech
a medvědech začali také vlci přirozeně vracet do původních území.

Číst více >>

O šelmách a lidech

Petra Pospěchová - Víkend DNES 23.-24. srpna 2014

Do českých lesů a hor se vracejí rysi, medvědi, vlci i divoké kočky. Některé šelmy na české území přicházejí poprvé po skoro 100 letech. Za tu dobu jsme jim odvykli. Co bude zapotřebí, abychom se naučili ZNOVU S NIMI ŽÍT?

Číst více >>

Velké šelmy versus pytláci

Miroslav Kutal - Příroda 12/2014

Životy velkých šelem v České republice velmi často končí pytláckým výstřelem. O těžce zkoušených populacích medvědů, rysů a především vlků s Miroslavem Kutalem, koordinátorem projektu ochrany a monitoringu velkých šelem v ČR.

Číst více >>

Medvědi procházejí Beskydami

Leona Machalová - Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Červen 2014

Ve dvou beskydských obcích mají osvědčené opatření jak zabránit problémům s medvědy.

Číst více >>

Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limitingfactor for sheep grazing in the Czech Carpathians?

Petr Kovařík, Miroslav Kutal, Ivo Machar - Journal of Nature Conservation 22 (2014) 479–486

Číst více >>