Naše ČSOP Rejštejn nabízí pomoc farmářům hospodařícím  v regionu Šumavy v území s výskytem vlků

při zpracování žádosti o podporu formou dotace z OPŽP na hrazení preventivních opatření na zabezpečení

chovů hospodářských zvířat proti vlkům. Nově lze žádat až o 100 % pokrytí nákladů. Maximální výše podpory je

až 20 tis. Eur. Z těchto prostředků lze hradit nákup vodivé sítě včetně instalace, elektrický ohradník pevný, elektrický ohradník mobilní,

pevnou ohradu, košár, flandrový ohradník, pořízení pasteveckého vycvičeného psa, příspěvek na veterinární péči o něj, zdroj k ohradníku,

SMS alarm nebo fotopast.

Samozřejmě jsou vydány k přípravě žádosti podrobné pokyny poskytovatelem – AOPK ČR.

V případě zájmu piště na e-mailovou adresu našeho odpovědného kolegy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Nebo volejte na číslo: +420 739 268 935

Společná tisková zpráva projektových partnerů k zahájení projektu a jeho aktivitám:

Saské zkušenosti s vlky pomohou v České republice

Za spolupráce tří českých a jedné německé organizace začíná tříletý projekt zaměřený na sdílení zkušeností při ochraně vlka („Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině – OWAD“). Zaměřuje se na zpřesnění informací o výskytu a šíření vlků do České republiky, na koncepční přístup k jejich ochraně a zmírňování konfliktů, které návrat vlků může mít. Územně se v České republice projekt zaměří na Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, jeho dopad však bude celorepublikový.

Geografické rozšíření vlka obecného v minulosti zahrnovalo celou Evropu a většinu Asie kromě tropického jihovýchodu. V Severní Americe byl rozšířen také po celém území od Aljašky po Mexiko. Původně obýval i mnohé ostrovy, například Velkou Británii nebo Japonsko. Osídlil různé typy prostředí včetně suché Arabské pouště, xerofytních mediteránních porostů, jehličnaté lesy a bažiny Sibiře i mrazivou tundru ostrova Ellesmere. Nyní je jeho výskyt značně omezen, jeho početní stavy radikálně poklesly a na mnoha místech byl zcela vyhuben. Přesto je na seznamu IUCN řazen do kategorie „málo dotčený“ (IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources = Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů).

autor: Bc.Mgr. Pavlina Suchá specialista EVVO a vedení odborné agendy Návratu vlka

vlk_obecný_obecně.docx

vlkPo návratu rysa (včetně posílení populace provedené člověkem), po návratu bobra evropského se v roce 2017 na Šumavě usadil první vlčí pár, který patrně na pomezí Národních parků Šumava a Bavorský les vyvedl úspěšně první mláďata. Výskyt vlčích jedinců je na Šumavě a v Pošumaví patrný takřka kontinuálně od 50. Let 20. století. Výraznou změnou je právě založení první šumavské smečky. Podobný příběh se stal v roce 1990 v lužické části Německa. Od té doby postupně tamní vlčí populace narůstá a přirozeně se šíří do okolí i dále střední Evropou a doplňuje tak jedince z dalších zdrojových populací. Velmi dobře to ukazuje i expozice v NC Vlk poblíž Srní Správy NP Šumava. Mimochodem, ve výběhu tohoto NC se nyní (únor 2018) nachází 9 vlků.

Podkategorie